Rainn Keh | 葛锌雨

医学生,重症网瘾病患者

制作 OS X Mavericks 的全新安装 U 盘

饭猫:

果米网 貌似提供了一个简单的制作方法:

附链接:

http://www.guomii.com/posts/37110

2014-01-20

© Rainn Keh | 葛锌雨 | Powered by LOFTER